http://thovt.cz/hatsepsut/standa/Karnak/karnak.wmv

 

Karnacký chrám je svojí plochou nejrozsáhlejší stavbou Starého Egypta. Je rozložen na ploše 1,5 × 0,8 km, což je neuvěřitelných 1,2 milionu m2.
Chrámy v Karnaku se stavěly, rozšiřovaly, restaurovaly a přistavovaly více něž 2000 let. Přístup ke karnackému chrámovému komplexu je lemován alejí sfing s beraní hlavou která začíná u prvního pylonu. Rozměry této vstupní brány do Amónova chrámu jsou vskutku impozantní. Je široký 115 m a vysoký 45 m. Za prvním pylonem se rozkládá nádvoří a Velký Amónův chrám na ploše 650 x 550 m. Zde se taký nachází jedna z nejzachovalejších soch karnackého chrámu faraóna Ramesse II. s princeznou Bentantou stojící mezi nohama svého otce.
Princezna Bentanta

Nejpůsobivější částí celého Karnackého chrámového komplexu je zřejmě hypostylová hala. Celá hala byla zastřešena dnes již zaniklou střechou. Byla nesena 134 sloupy, 12 sloupů v centrální části je větších a má hlavice jiného typu. Reliéfová výzdoba hypostylové haly je dílem Sethiho I. a Ramesse II. Mnohými je tato část karnackého komplexu označována jako další div světa. V povědomí veřejnosti je známa také jako "Sloupový les". A ještě pár čísel pro představu, pokud si lze vůbec toto monumentální dílo v řeči čísel představit. Sloupový les se rozkládá na ploše 5406 m2 (102 x 53 m). Prostřední sloupy jsou vysoké čtyřiadvacet metrů a jejich obvod měří deset metrů, u hlavice dokonce patnáct metrů. Sto dvaadvacet sloupů v postranních lodích má při výšce čtrnáct metrů obvod "pouze" 6,4 m. Do dnešní doby je velmi dobře zachovaná barevná výzdoba hlavic sloupů i příčných kamenných trámů.V karnackém chrámu je doposud vztyčen nejvyšší egyptský, třicetimetrový obelisk královny Hatšepsovet, původně byly dva, ale jeden se zřítil a jeho fragment leží dodnes u nedalekého posvátného jezírka, kde je také žulová socha posvátného scarabea faraóna Amenhotepa III. Traduje se, že kdo tuto sochu oběhne třikrát dokola určitě se do Egypta vrátí.

Nelze na tomto místě popsat celou nádheru karnackého chrámového komplexu. Zmiňme tedy alespoň nejvýznamnější stavby, sochy a vyjímečnosti Karnaku. Je to především kaple Sethiho I. a chrám Ramesse III., Červená kaple Hatšepsovet, Bílá kaple Senvosreta I., Alabastrová kaple Amenhotepa I. kolosální sochy Ramesse II. z  růžové žuly, 3. pylon Amenhotepa III. se třicetimetrovým reliéfem znázorňující faraónovu loď Amóna - Rhea, čtyři obelisky Thutmóse I. z nichž stojí již jen jeden, vysoký třiadvacet metrů a vážící 143 tun,

dva žulové erbovní pilíře Thutmóse III.s věrně vytesanými motivy papyru a lotosu, křemencové sochy Amóna a jeho mýtické družky Amaunet, slavnostní chrám Thutmóse III.  s přilehlou botanickou zahradou. Dochované reliéfy na stěnách věrně znázorňují exotickou flóru a faunu, kterou spatřil tento panovník  na svých válečných výpravách do Přední Asie. Za zmínku stojí dále nádvoří před 7. pylonem, kde došlo začátkem 20. století k nečekanému objevu. Ve skrýši zde bylo nalezeno více než osm set velkých kamenných plastik a přes sedmnáct tisíc bronzových sošek. Dále ještě Chonsův chrám v jihozápadní části a malý Ptahův chrám na severní straně.

 plan_karnak.jpg (161273 bytes) 

Poněkud větší plánek karnackého chrámového komplexu.