Káhira Egyptské povídání

 

 

 

   

 

 

 

 

Nil, ostře ohraničený zeleným pásem bujné vegetace, protéká prastarým panstvím faraónů,

Řeky nazývaným Aegyptos . Ve starší egyptské terminologii se o zemi hovoří jako o „červené a černé", barvách, které navozují kontrast mezi žhnoucími pláněmi Sahary a naplaveninami temného bahna, halícími do smutečního hávu říční údolí. Celá dlouhá staletí byla svědkem kvetoucího umění, kultury a velké zbožnosti, rozvíjející se podél mohutného veletoku, od prvního kataraktu až po deltu, jakož i v četných pouštních oázách. S nehynoucím odkazem této kultury se můžeme seznámit mimo jiné v impozantních svatyních, dnes oblíbených turistických lokalitách - Luxor, Karnak, Amarna, Abydos, Edfú, Philae, Elefantina, Kom Ombo, Dendera, Der el-Bahrí, Abu Simbel, Údolí králů a královen, Gíza, Sakkára, - které vystavují na odiv své monumentální poklady nezměrné hodnoty a harmonie tvarů. Ale ani útroby archeologických nalezišť a starých pohřebišť nejsou skoupé na četné objevy a umělecké předměty, které, vyneseny na světlo světa, vyvolávají nové otázky spojené s ohromným kulturním dědictvím civilizace „Dvou zemí".

 

© Standa Thovt

 

   

Thovtí pocitadlo